Ordlista

Ordlista med tand-termer och ord som används inom tandblekning:

Tandens beståndsdelar

Emalj – Emaljen är den yttersta ytan av tanden, detta är den hårdaste delen av tanden.

Krona – Krona är den del av tanden som man kan “se”, dvs. delen som är ovanför roten (se bild nedan).

Tandben – Tandben är den del av tanden som sitter under emaljen och går ner i tandroten.

Rot – Den del av tanden som ligger inbäddad i tandköttet.

Pulpa – Detta är innersta delen av tanden, under emaljen och tandbenet.

… ordlistan är under utveckling